Lot IDC 13 Cité des 20 Logements 67ha Nord-Ouest
infos@madacomweb.com   +261 34 50 601 55
Lot IDC 13 Cité des 20 Logements 67ha Nord-Ouest
infos@madacomweb.com   +261 34 50 601 55

Mitsiry etsy sy eroa ny olona vitsivitsy maromaro: mandrary, madrafitra, manjaitra, manefy (…) dia lasa ny saina ary manotany tena hoe: Inona ny antony mahatonga ireny olona ireny tsy hifidy toerana hiasana fa izay misy azo hitoerana, dia eo miaraka manao asa?

Ho an’iza ary manakaiza ny asa vitan’ireny vondron’olona ireny?

Ny talenta dia misy ary manana isika Malagasy izany indrindra no antony iray mahatonga ny asa tanana Malagasy hitombo ny manao azy.

Lefy ve ny firohotana mitady asa amin’ny orinasa afaka haba mahatonga ny mpiasa misafidy ny hanao asa tanana indray?

Tsy manome antoka intsony ve ny hiasa amin’ireo orina’asa afaka haba?

Raha ny fepetra hiasan’ireny olona ireny alo dia mafy ary matetika dia mora vidy ny asa vitan’izy ireny.

Misy ny mpijirika izay mitady ny lalan’asa mivantana eo amin ireo orinasa manao asa tanana no mampiasa azy ireny ary mivarotra ny asa amin’ireo orinasa ara dalana ireo.
Ny fijoron’ny orinasa ara dalana manao ny vokatra asa tanana Malagasy dia midika fa azo trandrahana tsara io sehatry ny asa tanana io. Afaka trandrahana tsara any Vita Malagasy.
Maro ireo fikambanana sy orinasa mitrandraka sy manao io asa io ary tsy vitsy iany koa ireo mandeha amin’ny tenany manokana.

Tsy mijanona eto Madagasikara ny 90% ny vokatra fa dia miondrana any ivelany avokoa. Ary matetika dia efa vonona ny mpandray azy ireny. Mihena noho izany no mety ho fatiantoka ho an’ireo mpanondrana. Ny kalitao ny entana no mamaritra ny mety ho fatiantoka na tsia.

Raha manaraka tsara ny drafitra napetraky ny mpandray entana (mpividy) ny kalitao dia ho tombombarotra no azo fa ra sanatria kosa misy ny tsy fanarahana na tsy fahatomombanan’ny fenitra napetraky ny mpividy dia hisy ny fatiantoka satria dia hiverina ny entana na hiady varotra ireo mpividy.

Zava dehibe noho izany ny kalitao ny asa atao mba hanaraka ny fenitra sy ny tinady ny asa tanana Malagasy.

Raha mijery tsara ny zava misy isika hatraiza ny fenitra mety havitan’ireo mpanao asa tanana etsy sy eroa hanaraka izay fenitra ilain’ny mpividy izay?

Ekipa Mada ComWeb

Related Posts

Microsoft vient d’officialiser le déploiement du « console streaming » en France. Derrière cette technologie se cache une nouvelle manière de jouer n’importe où à tous nos jeux Xbox installés sur une seule et même...
Pourquoi une stratégie digitale performante est un véritable défi pour les entreprises ? En effet, l’entreprise doit repenser sa stratégie globale pour y intégrer les nouveaux codes du digital. Elle doit aussi apprendre à maîtriser...

À propos

Mada ComWeb est une entreprise qui a été créée en 2019. Elle est le résultat de plusieurs années de travail, de sacrifice, d’étude et d’investissement.